Maak kennis

met Gidsing

Uw interim professional o.g.v. advies en procesmanagement van (grootschalige) evenementen en gebiedsontwikkeling

De kracht van Gidsing.nl ligt in het sturen en gericht beïnvloeden van processen. Of het nu gaat om het managen van een crowd of om het managen van processen in de (binnenstedelijke) gebiedsontwikkeling.

Gidsing.nl heeft jarenlange ervaring in de evenementenbranche. Bij het aansturen van grootschalige evenementen ligt de focus op het crowdmanagement en een veilig verloop van de evenementen. Gidsing.nl richt zich op het sturen en beïnvloeden van publieksstromen en mensenmassa’s. Daarnaast heeft Gidsing.nl jarenlange ervaring in het opstellen van projectplannen, sturen van (project)teams, sturen op de financiële kaders en het bouwen van een stevig netwerk en fundament voor een (project)opdracht.

Naast de evenementenbranche, heeft Gidsing.nl ruime ervaring in de gebiedsontwikkeling, voornamelijk met betrekking tot het binnenstedelijk gebied. Gidsing.nl kan zorgen voor draagvlak voor uw plannen, het uitwerken van grondaanbiedingen, het uitdenken van onderhandelingsstrategieën en het verbinden van verschillende beleidsvelden en ontwikkelaars.

Gidsing.nl is uw verbinder binnen iedere (project)opdracht.

Lees meer over mij Maak een afspraak
Sander ten Bosch
Sander

Over mij

Bouwjaar ’69! Getrouwd met Joke en vader van twee prachtige dochters en heb een actief en sportief privéleven. Beoefen verschillende sporten maar heb en neem ook de tijd om te genieten van natuur en hobby. Probeer jaarlijks een reis te organiseren voor een vriendengroep om samen de natuur in te trekken en op ontdekkingsreis te gaan. Tussendoor verbouwen Joke en ik nog een kleine woonboerderij waar we al jaren zoet mee zijn. Liefst elke dag op de fiets naar een afspraak en elke ochtend een flinke wandeling met de honden.

Ik ben ondernemend maar ook erg creatief en daar ligt mijn kracht en uitdaging. 
Trefwoorden dynamisch, energiek, enthousiast en resultaatgericht.
Ik ga graag met een team aan de slag en een lange termijn strategie uitzetten.
Ik ben samenwerkingsgericht en vindt het leuk mensen te motiveren maar verlies daarbij de inhoud niet uit het oog.
Ik kan makkelijk communiceren en ben zowel praktisch als analytisch ingesteld met oog voor kwaliteit en efficiency.

Ik ben omgevingsbewust en ken het krachtenveld in een politiek gestuurde organisatie door 27 jaar ervaring. Ik heb een groot netwerk opgebouwd wat ik gebruik om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen, maar ook een borrel mee te drinken.

Qua projecten heb ik jarenlange ervaring in kleine en middelgrote gebiedsontwikkelingen vooral in het binnenstedelijk gebied. Mijn jarenlange ervaring als wijkmanager komt daarbij goed van pas voor het creëren van draagvlak bij omwonenden voor de ontwikkeling. Ik ben specialist in het verbinden van verschillende beleidsvelden of van ontwikkelaars met oog voor de (gezamenlijke) doelstelling van de opdrachtgever.

Het nemen van verantwoordelijkheid is mij niet vreemd en ben thuis in het benoemen en zo mogelijk wegnemen van de risico’s. Hierbij heb ik veel ervaring met gemotoriseerde optochten of demonstraties. Ik heb jarenlange ervaring met het leidinggeven aan teams of een projectorganisatie waarbij helder doelen gesteld worden en binnen de gestelde financiële kaders het evenement kan plaatsvinden. Ik heb een groot netwerk en zoek partners voor het aanboren van cofinanciering. Het inrichten van de technische productie en wegzetten bij betrouwbare partners middels een inkoop procedure zijn onderwerpen waar ik mij dagelijks mee bezig houdt.

 

Handtekening

 • Directeur Stichting Sneekweek

  2022-heden

  Om te zorgen voor meer samenhang en organisatiekracht is in mei 2022 is de Stichting Sneekweek opgericht. Het doel van de stichting Sneekweek is het jaarlijks organiseren van de Sneekweek activiteiten met inschakeling van zoveel mogelijk lokaal betrokkenen en het geven van sturing aan al de activiteiten die daarvoor bevorderlijk of vereist zijn. De Stichting ondersteund en versterkt planvorming ten behoeve van de organisatie van de Sneekweek, fungeren als het coördinatiepunt voor veiligheid,  (het aanvragen van) vergunningen en de marketing van de Sneekweek. Ook geeft de Stichting Sneekweek sturing aan de structuur en kwaliteit van de programmering en de verbinding tussen de feesten en de zeilwedstrijden op het Sneekermeer.

 • Voor Altijd Events

  2020 - heden

  Directeur-eigenaar Voor Altijd Events.

  Samen met Tamara Boor ben ik eigenaar van dit mooie bedrijf. Voor Altijd Events ontwikkelt en organiseert evenementen die bijdragen aan het geluksgevoel van mensen: “Kon ik hier maar ‘Voor Altijd’ zijn!” Evenementen die indruk achterlaten. Waaraan je ‘Voor Altijd’ een mooie herinnering hebt. Voor Altijd Events zoekt hierin de samenwerking met lokale partijen en creëert draagvlak voor het evenement bij de stakeholders. Zowel door het hebben van ‘warme contacten’ als door het voeren van een stevige marketingcampagne.

 • Zandvoort Formule 1

  2020 - heden

  Directeur-bestuurder Stichting Zandvoort Beyond, Beach For Racing

  Na een aantal maanden de gemeente Zandvoort te hebben geadviseerd, ben ik gevraagd om ad interim leiding te geven aan de Stichting Zandvoort-Beyond. Deze stichting is in 2021 opgericht en is verantwoordelijk voor het vormgeven van de Side Events tijdens de Formule 1. Voor een aantal pleinen en een boulevard in Zandvoort moet een programma worden ontwikkeld die moet zorgen voor een economische spin-off bij de ondernemers. Het circuit van Zandvoort ligt naast het dorp en qua mobiliteit is het een enorme opgave om te zorgen voor een goede afwikkeling. Het is van groot belang om met alle partners: Dutch GP, het circuit, ondernemers en de gemeente Zandvoort tot een juiste aanpak te komen. Daarnaast is het van belang om samen met Zandvoort Marketing te zorgen voor een balans in aantrekkingskracht en capaciteit van Zandvoort.

 • Delfsail

  2023-2024

 • Delfsail

  2019 - 2021

  Projectleider Delfsail

  DelfSail is het grootste outdoor evenement in het Noorden, met een inspirerende historie in het havengebied van Delfzijl (gemeente Eemsdelta). Prachtige windjammers die je van dichtbij kunt bekijken en waar je soms zelfs aan boord mag! Verder is er van alles te doen; braderie, eetkraampjes, hele dag optredens met ’s avonds grote namen. En dat allemaal gratis!

  De Havenstad Delfzijl bruist tijdens deze dagen en het is dan ook een drukte van jewelste! Een havengebied is per definitie geen evenemententerrein en Delfzijl is een kleine stad. Daar zit dan ook de opgave om het evenement met 500.000 bezoekers tot een succes te brengen. Voor de gemeente Delfzijl (later Eemsdelta) heb ik het projectleiderschap vervult waarbij ik de interne en externe projectgroep, verantwoordelijk voor de vergunningprocedure, heb aangestuurd.

 • Stichting TT Week Assen

  2019 - heden

  De Stichting TT Week Assen is verantwoordelijk voor de continuïteit van de activiteiten tijdens de jaarlijkse TT Week, waaronder de TT Kermis en het TT Festival. De Stichting TT Week Assen heeft hiertoe een concessieovereenkomst met de gemeente Assen afgesloten. De TT week omvat alle activiteiten van de zaterdag 8 dagen voorafgaand aan de Moto GP race, tot en met de zondag waarop de Moto GP plaatsvindt. Alle met het festival en de kermis verbonden activiteiten die in deze periode plaatsvinden in het gebied in de binnenstad, zoals dat is aangegeven bij de voor het festival te verlenen
  evenementenvergunning, vallen onder de verantwoordelijkheid van één organisator, de
  Stichting TT Week Assen.

  De directeur/bestuurder is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en vaststelling van de strategische koers van de Stichting TT Week Assen. De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor het opstellen van een strategisch meerjarenplan en voor de realisatie hiervan. Ik ben verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van de operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen binnen de organisatie en het waarborgen dat de dienstverlening op korte en lange termijn aansluit bij marktontwikkelingen en -eisen. Hiertoe zet de directeur/bestuurder een (al dan niet tijdelijke) organisatie op en stuurt deze aan. De directeur/bestuurder weet partijen te binden en hiermee lange termijn afspraken te maken met de eindigheid van de huidige concessieovereenkomst in het achterhoofd.

 • Organisator / Projectleider TT Festival

  2017 - 2019

  Het TT Festival in Assen is een gratis festival met meer 180.000 bezoekers en bestaat uit de perfecte mix van muziek, ronkende motoren en de geur van brandend rubber. Inmiddels hebben we met de projectgroep vijf succesvolle edities mogen organiseren. Het programma is verdeeld over drie á vier dagen en ca 10 verschillende muziekpodia of pleinen door het centrum van Assen. Vooral het binnenstedelijke en de korte opbouw periode van het TT Festival zijn een grote uitdaging voor de projectgroep.

  De organisatie van het TT Festival ligt in handen van een projectgroep waarvoor ik verantwoordelijk ben. De projectgroep bestaat uit verschillende horecaondernemers en een hoofdproductie waarmee ik een team vorm. De projectgroep is een publiek private samenwerking en wordt door mij als projectleider aangestuurd. Dit is een regierol gericht op het bij elkaar brengen van wensen en belangen, het creëren van kansen en het slagvaardig oplossen. De verschillende ondernemers hebben een eigen rol in de organisatie van hun programma op de verschillende pleinen waarbij de kracht ligt in het behouden van een gezamenlijke uitstraling van het TT Festival. Belangrijk onderdeel is een verbindende rol naar het bestuur en de veiligheidsdiensten en vertrouwen bij alle partijen op te bouwen op het gebied van publieksveiligheid. Daarnaast hebben het hoofd van de productie en ik verschilleden taken verdeeld (o.a.: sponsoring,  inkoop facilitair, beveiliging, attracties, marketing, communicatie) waarbij we samen de organisatie voor aanvullend attracties in de straten en de productie van het motorvermaak tijdens het TT Festival op ons nemen.

 • Senior projectleider gebiedsontwikkeling (HBO/WO)

  Leidinggeven aan een team van professionals in een projectorganisatie. Het verzorgen van voorbereiding, aansturing en uitvoering van integrale projecten op het terrein van gebiedsontwikkeling, ruimtelijke plannen en wijkgerichte (leefbaarheids-) projecten. Verantwoordelijk voor het initiëren, opstellen en bewaken van de voortgang en projectbegrotingen. Voorbereiden van grondaanbiedingen en uitdenken van onderhandelingsstrategieën. Verbinding leggen tussen de verschillende beleidsvelden. Ambassadeur namens het College naar partners en ontwikkelaars met oog voor de gezamenlijke doelstelling met inachtneming van het zakelijk belang.

  Medemogelijk gemaakt;

  • Projectmanager erfgoed kwartier
  • Programmaleider binnenstad
  • Overeenkomst Eigenaar/ontwikkelaar/overheid voor de ontwikkeling van Woonpark Diepstroeten, planvorming vanaf grid en fase 1 ontwikkeling
  • Herontwikkeling Mercuriuscentrum
  • Herontwikkeling en inrichting Brink Assen.
  • Intentieovereenkomst gesloten die de bouw van de ArendState en Hof van Assen
 • Wijkbeheerder nieuwe stijl. (HBO)

  De wijkbeheerder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van leefbaarheidsprojecten en vraagstukken in de wijk. Beoordelen en afhandelen van complexe vragen met een meervoudig karakter, van burgers en politiek. Behandeling integrale beleidsvraagstukken in de openbare ruimte. Het initiëren en uitvoeren van wijkgerichte (leefbaarheids-) projecten. Stuurt andere afdelingen en externen aan in de rol van projectleider van (fysieke) leefbaarheidsprojecten. Organiseert bewoners- en informatieavonden rondom projecten en beleidswijzigingen. Is bevoegd toezeggingen te doen aan burgers, vertegenwoordigers van bewonersoverleg en politiek rondom integrale vraagstukken.

 • Wijkbeheerder. (MBO/HBO)

  2002 - 2007

  Beslissingsbevoegdheid voor beheer en het operationele aansturen van de gebiedsindeling (25fte), deelbudgethouder, formatiemandaat. Opdrachtgever/ directievoerder derden.

 • teamleider sector Zuid. (MBO/HBO)

  2000 - 2002

  Beslissingsbevoegdheid voor beheer en het operationeel aansturen van de unit (20fte civieltechnisch en cultuurtechnisch), deelbudget- houder, formatiemandaat. Opdrachtgever/ directievoerder derden.

 • Wijkopzichter. (MBO)

  1999 - Juni 2000

  Verantwoordelijk voor beheer, aanspreekpunt voor bewonersoverleg en leidinggevende van de wijkploeg ( <10medewerkers).

 • Diverse management opleidingen / trainingen

  2019 Instagram en facebook online marketing – De nieuwe marketeer

  2019 Masterclass Introductie Commissariaat en Toezicht – Nationaal Register

  2017 Van Oosterhout academie Procesregie

  2017 Opleiding Crowdmanagement 6daagse opleiding SBO

  2011 In company intervisie leiding geven aan profs

  2010 NLP Business Training

  2008 In company training over het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit.

  2008 In company cursus Algemene Wet Bestuursrecht;

  2006 Training/cursus “Schriftelijke Communicatie”;

  2005 Management ontwikkelingsprogramma;

  2004 Opleiding terugbrengen ziekteverzuim;

Contact

Sander ten Bosch

sander@gidsing.nl
06 55206115

Baggelhuizen 8
9405VD Assen

Afspraak maken